Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Библиотечни специалисти се обучаваха как да различават дезинформацията

35 библиотечни специалисти от Пазарджик и  региона преминаха двудневен курс на обучение за откриване на дезинформация и медийна грамотност с лектори от Института„Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към СУ „Св. Климент Охридски“. Организатор на обучението бе Регионална библиотека „ Н.Фурнаджиев“ в града.  По време на курса, воден от доц. д-р Милена Добрева, бяха разгледани различни стратегии, които помагат на човек сам да анализира дали една информация е достоверна или не е, както и различни инструменти при анализ на текст-изображения и видео, геолокация и др. Бяха дадени насоки как да се правят обучителни програми и  каква е ролята на библиотеките и читалищата да помагат на хората и да им съдействат да не се подвеждат по дезинформация, коментира лекторът доц.д-р Добрева.Тя допълни, че този специален курс в толкова пространен формат се провежда за първи път в страната. Според директора на РБ“ Н.Фурнаджиев“ Лъчезар Риков темата е била полезна за библиотечните специалисти, които трябва да предоставят на потребителите  точна, вярна и проверена информация. Преминалите обучението получиха и сертификати от името на Института GATE и Регионална библиотека „ Н.Фурнаджиев“-Пазарджик.

Leave a Reply