Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Библиотечни специалисти се обучиха на модерните техники на презентиране

На 8 и 9 февруари т.г. в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ Пазарджик 23-ма библиотечни специалисти участваха в обучение на тема :“ От класическия Power Point към модерните техники на презентиране“. Участниците бяха от РБ“Н.Фурнаджиев“ и читалищните библиотеки в областта, а лектор бе Наталия Георгиева, магистър по философия от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, комуникационен експерт, с опит в институционалния PR и корпоративните комуникации.

Обучението има за цел да надгради уменията на участниците да формулират ясно своите идеи и да предадат убедително посланията си, когато говорят пред публика. Основни теми в обучението бяха : елементите на добрата презентация; защо е важно да познаваме аудиторията,пред която презентираме, как да структурираме съдържанието на презентацията си, как да превърнем презентацията си в история, която ангажира, вдъхновява и насърчава към действие, как да се справим със сценичната треска и да сме убедителни когато представяме идеите си пред аудитория.

Обучението се осъществява в рамките на спечелен проект „Библиотеката- фактор в изграждането на функциониращо информационно общество“ пред Министерство на културата.

Leave a Reply