Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Библиотечни специалисти участваха в обучение на тема“ Библиотеките и поколението Z- предизвикателства и възможности“

Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“ организира обучение на тема „Библиотеките и поколението  Z –  предизвикателства и възможности” с лектор Наталия Георгиева , което се проведе от 19 до 20 януари 2023 г. в Регионалната библиотека.  Курсът е част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при ББИА. През последните години се отчита отлив на читатели във възрастта на т.нар. поколение Z. Поколението Z са първите деца на новото хилядолетие, което живее във високотехнологична среда, активно използва социалните медии, поддържа непрекъсната, устойчива и опосредствана от технологиите комуникация със света. Обучението е фокусирано върху идентифицирането на иновативни услуги и подходи, които обществените библиотеки да разработят и да предложат на представителите на поколението Z. То включва лекции и практически упражнения. Практическите занятия бяха организирани както индивидуално, така и по групи, като стремежът бе да се направи връзка с реални житейски и професионални ситуации. По време на обучението участниците бяха насърчавани да търсят практическo приложение на придобитите знания и умения, както и иновативни подходи и услуги от обществените библиотеки за поколението Z. Бяха представени и добри практики за работа с представителите на поколението Z. Сред темите от курса бяха и как се разработват иновативни услуги и инициативи и каква е ролята на библиотеките за повишаване на четивната грамотност на поколението Z.  В обучението взеха участие общо 14 библиотечни специалисти- от Регионална библиотека „ Н. Фурнаджиев“ в Пазарджик и от читалищните библиотеки -НЧ“ Сергей Румянцев-1909“ в с. Капитан Димитриево, НЧ“ Кирил и Методий-1912“ в с.Оборище, НЧ“ Пробуда-1914“-с.Динката, НЧ“ Селска пробуда-1929“-с.Лозен, НЧ“ Селска пробуда 1927“ –с.Варвара, НЧ“ Н.Й.Вапцаров-1897“- гр.Пазарджик, НЧ“ Зора-1932“-с. Овчеполци и НЧ“ Благой Захариев-1932“- гр.Белово.

Leave a Reply