Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В библиотеката гостуваха колеги от Народна библиотека “Петко Р.Славейков” във Велико Търново

Днес на посещение в Регионална библиотека “Н.Фурнаджиев” в Пазарджик бяха 40 библиотечни специалисти от Народна библиотека “Петко Р.Славейков” във Велико Търново, водени от техния директор доц.д-р Калина Иванова. Визитата беше продиктувана от обмяна на опит и добри практики между библиотеките. Гостите ни разгледаха Комплексен отдел “Обслужване на читатели” -“Заемна за възрастни”, Комплексен отдел “Комплектуване и каталогизация”, отдел “Краезнание”, Детски отдел, двете читални “Хуманитарни науки” и “Точни и приложни науки” и отдел “Изкуство” и останаха приятно впечатлени от техническото оборудване във всички отдели. Те разгледаха и хранилището, което е изградено в съответствие със съвременните изисквания в библиотеките. В зала “Перото” нашите колеги изгледаха документален филм за Регионална библиотека “Н.Фурнаджиев”, а директорът на културната институция Лъчезар Риков подари на доц.д-р Калина Иванова картина на пазарджишкия художник Славчо Славчев, нарисувана по фотография на нашия приятел и читател Никола Колев. Великотърновските колеги също подариха на библиотеката ни книги от фонда си и ценни заглавия.

Leave a Reply