Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Двудневен уъркшоп на теми „Библиотеката и авторското право“ и „Гражданска наука“ се проведе в РБ „ Н.Фурнаджиев“

На 23 и 24 ноември в РБ „Н. Фурнаджиев“ се проведе двудневен уъркшоп на теми „Библиотеката и авторското право“ и „Гражданска наука“. Лектори бяха проф. д-р Тереза Тренчева, зам.-ректор по научноизследователска и международна дейност, гл.ас. д-р Евелина Здравкова и гл.ас. д-р Камелия Планска, които са  преподаватели от УниБИТ. В програмата бяха включени теми :“Същност на авторското право“, „ Опазване и съхранение на библиотечните колекции в дигиталното настояще“, „Съвременни практики за авторскоправна закрила на библиотечните колекции“, „Медийни технологии, комуникации и пиар в библиотеката“, „Отворена и гражданска наука“, „Ролята на библиотеката като знание в хъб“ и др. Освен теоретични знания, участващите в уъркшопа преминаха и практични занимания.

В обучението участваха 34 библиотечни специалисти от РБ „Н.Фурнаджиев“ и читалищните библиотеки в областта, които получиха сертификати.

Leave a Reply