Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Календар на бележити дати и събития-м.февруари

ФЕВРУАРИ

 

  1      170 г. от смъртта на Мери ШЕЛИ (1797-01.02.1851), англ. писателка

–      95 г. от рождението на Георги ЧАРДАКЛИЙСКИ (01.02.1926-1999), библиотековед и социолог, един от първите изследователи на четенето

2     155 г. от рождението на Стоян Стойчев РУСЕВ (ДЯДО БЛАГО) (02.02.1866-1936), български детски писател

–      145 г. от рождението на Константин БРАНКУЗИ (02.02.1876-1957), румънски скулптор, художник, гравьор

–      120 г. от рождението на Крюгер НИКОЛОВ Джорнилов (02.02.1901-1987), актьор, режисьор, театрален деец, директор на театъра в Пазарджик, почетен гражданин на Пазарджик (1971)*

–      110 г. от рождението на Александър Колев БУРМОВ (02.02.1911-1965), филолог, професор историк, основател и пръв ректор на Великотърновския университет, основател и главен редактор на сп. „Исторически преглед”

–      90 г. от рождението на Николай Николов ГЕНЧЕВ (02.02.1931-2000), историк, професор, член-кор. на БАН, носител на Международна Хердерова награда за принос в европейската наука

5      185 г. от рождението и 160 г. от смъртта на Николай ДОБРОЛЮБОВ (05.02.1836-29.11.1861), руски лит. критик, публицист, поет

6      135 г. от рождението на Людмил СТОЯНОВ (Георги С. Златарев) (06.02.1886-1973), поет, писател, лит. критик, академик

8      110 г. от рождението и 20 г. от смъртта на Йосиф Александров ЙОСИФОВ (Йоско) (08.02.1911-02.05.2001), диригент, композитор

–      110 г. от рождението на Елизабет БИШЪП (08.02.1911-1979), амер. поетеса, писателка

10     130 г. от рождението и 40 г. от смъртта на Димитър ОСИНИН (Д. Николов Попов) (10.02.1891-18.04.1981), поет, писател

12     165 г. от смъртта на Николай ЛОБАЧЕВСКИ (1792-12.02.1856), руски математик, създател на неевклидовата геометрия

–      110 г. от ПЪРВИЯ концерт на първия СТРУНЕН оркестър в Пазарджик, създаден и ръководен от Коста Георгиев, осъществен в читалище „Виделина” (12.02.1911)*

13     450 г. от смъртта на Бенвенуто ЧЕЛИНИ (1500-13.02.1571), итал. скулптор, ювелир, живописец, писател

–      150 г. от рождението на ЛЕСЯ УКРАИНКА (13.02.1871-1913), украинска писателка

–      135 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Драгия Нягулов ТУМАНГЕЛОВ (13.02.1886-11.04.1961), композитор, хоров диригент, музикален педагог

–      115 г. от рождението на Райна Стоянова МАНЧЕВА-АНГЕЛОВА (13.02.1901-1980), Пазарджик – актриса, участвала във филмова студия „Уфа”, в театър „Сълза и смях”, в Народния театър, в ДТ Пазарджик (1945-1956), ДТ Габрово*

14     105 г. от смъртта на Петко Юрданов ТОДОРОВ (1879-14.02.1916), писател, драматург, общественик

–      105 г. от смъртта на Михалаки ГЕОРГИЕВ Лозанов (1854-14.02.1916), писател, общественик

15     270 г. от рождението на Вилхелм ТИШБАЙН (15.02.1751-1829), немски живописец, график

–      240 г. от смъртта на Готхолд ЛЕСИНГ (1729-15.02.1781), немски драматург, театрален критик и теоретик

–      100 г. от излизането на „КООПЕРАТИВЕН вестник. Изд. на Т.-Пазарджишката популярна банка” (Т.-Пазарджик, 15.02.1921-1942)*

–      75 г. от излизането на в. „СТЪРШЕЛ. Хумористичен седмичник”, ред.          Челкаш, П. Вежинов, Б. Ангелушев, Марко Бехар, Богомил Райнов, Хр.

Ганев, Н. Мирчев (15.02.1946)

16     135 г. от рождението на Любомир Николов ЧАКАЛОВ (16.02.1886-1963), математик, академик

17     165 г. от смъртта на Хайнрих ХАЙНЕ (1797-17.02.1856), немски поет, публицист

–      140 г. от рождението на Борис Цветанов ТРИЧКОВ (17.02.1881-1944), музикален педагог, композитор, автор на учебници и помагала

–      130 г. от рождението на Марта Иванова ПОПОВА (17.02.1891-1978), драматична актриса

19     Ден за почит на делото на Васил ЛЕВСКИ – годишнина от обесването му

–      160 г. от рождението на Рачо Петров СТОЯНОВ (19.02.1861-1942), български офицер генерал от пехотата и политик

–      115 г. от рождението на Давид Аврамов ПЕРЕЦ (19.02.1906-1982), живописец

–      55 г. от смъртта на Йордан Методиев КОВАЧЕВ (1895-19.02.1966), Пещера – поет, преводач, юрист, толстоистчиталищенкооперативен деец, есперантист, основател на Лигата за защита на човешките права*

21     185 г. от рождението и 130 г. от смъртта на Лео ДЕЛИБ (21.02.1836-16.01.1891), фр. композитор, педагог

–      65 г.от рождението на Костадин Иванов МАДЖАРОВ (21.02.1956), Пещера, скулптор*

23     200 г. от смъртта на Джон КИЙТС (1795-23.02.1821), англ. поет

–      100 г. от рождението на Стоян Несторов КАРОЛЕВ (23.02.1921-2005), професор литературовед, лит. критик

24     235 г. от рождението на Вилхелм ГРИМ (24.02.1786-1859), немски писател, филолог

–      145 г. от рождението на Пьотър ЛЕБЕДЕВ (24.02.1866-1912), руски физик

–      90 г. от рождението на Славе МАКЕДОНСКИ (С. Стоянов Иванов) (24.02.1931-2002), писател

25     180 г. от рождението на Огюст РЕНОАР (25.02.1841-1919), фр. художник

–      75 г. от рождението на Виктор Спиридонов ЧУЧКОВ (25.02.1946), композитор, пианист, педагог, професор

26     160 г. от рождението на ФЕРДИНАНД I БЪЛГАРСКИ (26.02.1861-1948), княз и цар на България, обявил нейната Независимост

–      160 г. от смъртта на Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-26.02.1861), украински поет, художник

27     135 г. от рождението на Пер ЕНГСТРЬОМ (27.02.1886-1927), шведски живописец

28     115 г. от смъртта на Марин Стоянов ДРИНОВ (1838-28.02.1906), Панагюрище – историк, филолог, професор, заедно с Константин Иречек – основоположник на българската историография, действителен член и председател на БКД (БАН) и един от основателите му, държавен деец *

–      105 г. от смъртта на Хенри ДЖЕЙМС (1843-28.02.1916), амер. писател, драматург, лит. критик

 

Leave a Reply