Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Календар на бележити дати и събития- февруари

ФЕВРУАРИ

 

1     190 г. от рождението на Кузман ШАПКАРЕВ (01.02.1834-1909), учител, книжовник, фолклорист, действ.чл. на БКД, участник в църковно-националните борби

–      155 г.  от излизането на бр. 1  на сатирично-хумористичния вестник „ТЪПАН“, на който активно сътрудничи Христо Ботев (01.02.1869-1870)

2     430 г. от  смъртта на Джовани Пиерлуиджи да ПАЛЕСТРИНА (1525-02.02.1594), италиански композитор

–      255 г. от рождението на Иван Андреевич КРИЛОВ (02.02.1769-1844), руски писател, сатирик, баснописец

–      130 г. от рождението на Жорж ПАПАЗОВ (Георги Панайотов П.) (02.02.1894-1972), живописец, писател

–      70 г. от смъртта на Трифон Бояджиев КУНЕВ (1880-02.02.1954), поет, журналист

3               215 г. от рождението на Феликс МЕНДЕЛСОН-БАРТОЛДИ (03.02.1809-1847), немски композитор, диригент, пианист

6      100 г. от излизането на „ТРАКИЙСКА ЗОРА. Независим политико-информационен вестник”, ред. Б. Йеремиев (Т.-Пазарджик, 6 февр.-13       авг.   1924)*

–      90 г. от рождението на Лада ГАЛИНА (Ганка Славова Габровска-Каранфилова) (06.02.1934), писател, драматург, публицист, преводач

8     205 г. от рождението на Джон РЪСКИН (08.02.1819-1900), английски художник, теоретик на изкуството, литературен критик, поет, писател

–      175 г. от рождението на Иван Евстатиев ГЕШОВ (08.02.1849-1924), икономист, държавник, общественик, публицист, действ.чл. на БАН

–      125 г. от рождението на БЛЕНИКА (Пенка Денева-Георги Цанева) (08.02.1899-1978), поетеса

9     185 г. от рождението на Илия Рашков БЛЪСКОВ (09.02.1839-1913), възрожденски просветител, писател, публицист

–      100 г. от излизането на „АБВ. Илюстрован вестник”, дир. Йосиф Хербст,  ред. Й. Хербст, С. Наумов, Г. Костов (София, 9 февр.1924-1925)

10     145 г. от откриването на УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – първото Народно събрание на България след Освобождението, чиято задача е да изработи основния закон на Княжество България – Търновската конституция (10.02.1879-16.04.1879 )

–      95 г. от рождението на Джери ГОЛДСМИТ (10.02.1929-2004), американски композитор на филмова музика

–      90 г. от рождението на Татяна Желязкова ЛОЛОВА (10.02.1934), актриса

11     195 г. от смъртта на Александър ГРИБОЕДОВ (1795-11.02.1829), руски    писател

–      145 г. от смъртта на Оноре ДОМИЕ (1808-11.02.1879), френски живописец, скулптор, карикатурист

12     215 г. от рождението на Чарлз ДАРВИН (12.02.1809-1882), английски учен естествоизпитател, основоположник на научната биология, създател на учението за произхода на видовете и 165 г. „ПРОИЗХОД НА ВИДОВЕТЕ” (1859)

13     130 г. от смъртта на Николай Христакиев ПАВЛОВИЧ (1835-13.02.1894),          живописец, график, сценограф, художествен критик, общественик

14     1155 г. от смъртта на КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ (ок.827-14.02.869), основоположник на славянската писменост и книжнина, апостол и първоучител, организатор на славянската просвета и църква заедно с брат си Методий

–      245 г. от смъртта на Джеймс КУК (1728-14.02.1779), британски мореплавател, картограф, пътешественик, изследовател

–      170 г. от рождението и 100 г. от смъртта на Михаил Константинов САРАФОВ (14.02.1854-13.12.1924), български обществен, политически и държавен деец

–      125 г. от рождението на Иван Кръстев ГЕНОВ (14.02.1899-1973), Пазарджик – музикант, първи председател и диригент на музикално дружество „Маестро Георги  Атанасов”, основател на Мандолинен оркестър и школа, преподавател, общественик*

–               30 г. от присъединяването на България към програмата на НАТО „ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР” (14.02.1994) и 20 г. от обявяването на България за член на Северноатлантическия пакт (29.03.2004)

15     460 г. от рождението на Галилео ГАЛИЛЕЙ (15.02.1564-1642), италиански

физик, естественик, механик, астроном, астролог, поет, философ, един от основоположниците на съвременния научен метод, на точното естествознание

–      185 г. от рождението на Райко Йоанов ЖИНЗИФОВ (Ксенофон Й. Ж.) (15.02.1839-1877), учител, етнограф, доп.чл. на БКД, поет, публицист, преводач, общественик

–      145 г. от рождението на Павел Димитров ДЕЛИРАДЕВ (15.02.1879-1957), Панагюрище – учен географ, етнограф, публицист, деец на македоно-одринското революционно движение, секретар на четата на Яне Сандански, участник в Първата световна война, организатор на туризма, алпинизма и пещерното дело в България след войните, ред. на в. „Стрелочник”, „Железничарска борба”, „Железничарско съзнание”, „Одрински глас”, „Единство” и др., с научни приноси в географията, геологията, историята, етнографията, медицината, биологията и др., автор на научни, научно-популярни книги и статии, един от основателите на Синдикалния съюз у нас*

–      90 г. от смъртта на Иван Стоянов АНДРЕЙЧИН (1872-15.02.1934), езиковед, литературен и театрален критик, поет, белетрист, драматург

17     90 г. от рождението на Стоян Тодоров РАКАНОВ (17.02.1934-2007), Бургас – художник, доцент по живопис, дълги години секретар на групата на художниците в Пазарджик*

18     460 г. от смъртта на МИКЕАНДЖЕЛО Буонароти (1475-18.02.1564), италиански скулптор, архитект, живописец, един от тримата титани на Ренесансовото изкуство

19     Ден за почит на ДЕЛОТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ – годишнина от обесването на Апостола на свободата (18.02.1873)

–      130 г. ХОРОВА МУЗИКА в Пазарджик – началото е поставено с участието на певчески хор на вечеринка в Окръжното училище (19.02.1894)*

20     145 г. от рождението на Стоян Власаков ВЛАСАКОВ (20.02.1879-1948), Панагюрище – учител, общественик, журналист, основател на най-дълголетното панагюрско печатно издание в. „Оборище” (4 окт. 1903)*

22     180 г. от рождението на Искрьо Цветков МАЧЕВ (22.02.1844-1904), учител, един от основателите на читалището в Панагюрище, фолклорист, революционен деец, един от основателите на читалище „Виделина” в града, фолклорист, член на Привременното правителство по време на Априлското въстание, представител на събранието в Оборище*

–      125 г. от рождението на Дечко Христов УЗУНОВ (22.02.1899-1986), живописец, сценограф, професор

–      120 г. от рождението на Аркадий ГАЙДАР (22.02.1904-1941), руски писател

23     125 г. от рождението на Ерих КЕСТНЕР (23.02.1899-1974), немски лирик, белетрист, сценарист, сатирик

24     75 г. от рождението на Георги Костадинов СПАСОВ (24.02.1949), с. Варвара – филолог, преподавател, писател сатирик, фейлетонист, общественик*

25     145 г. от рождението на Александър Андреев АНДРЕЕВ (25.02.1879-1971), скулптор, един от разработилите  и реализирали паметника на свободата на връх Шипка (1925)

26     140 г. от рождението на Костас ВАРНАЛИС (26.02.1884-1974), гръцки писател

–      90 г. от рождението на Михаил Ангелов БЕРБЕРОВ (26.02.1934-1989), поет

–      65 г. от смъртта на Стоян Маринов РОМАНСКИ (1882-26.02.1959), езиковед-славист, етнограф, академик

27     155 г. от смъртта на Владимир ОДОЕВСКИ (1803-27.02.1869), руски писател, философ, музикален и литературен критик

–      120 г. от рождението на Джеймс ФАРЪЛ (27.02.1904-1979), американски критик, романист

28      155 г. от смъртта на Алфонс дьо ЛАМАРТИН (1790-28.02.1869), френски поет, публицист, политически деец

29     120 г. от рождението на Васил СТОИЛОВ Антонов (29.02.1904-1990), живописец

м. февруари – 460 г. от рождението на Кристофър МАРЛОУ (февр. 1564-1593), английски поет, драматург

Leave a Reply