Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Комплексен отдел “СБИО и Краезнание“ представиха био-библиография за Димитър Жлегов

Днес в зала “Перото“ в Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“  колеги от Комплексен отдел „СБИО и Краезнание“ представиха най-новото издание на библиотеката – био-библиография за видния пазарджишки историк и краевед, един от съвременните възрожденци и будители – Димитър Жлегов, дал много за културата и за съхраняване на историята на Пазарджишкия край. Съставител на изданието е библиограф-информаторът  Мариана Здравкова, а редактор е главният библиотекар Надежда Механджийска, консултанти – Александър Арнаудов и Пенка Николова. В изданието са събрани всички негови статии, студии и книги и обобщава целия му изследователски принос в краеведската наука. То е първи опит да се представи систематизирано цялостната научна, изследователска и обществена дейност на един сериозен и уважаван историк на Пазарджишкото възраждане, какъвто е Димитър Жлегов. Той много задълбочено и прецизно прави своите исторически проучвания на теми, значими не само за местното краезнание, но и в национален мащаб. Принос на био-библиографията е включване на приложението, което отразява забелязани цитирания и позовавания на публикации  и изследвания. Надяваме се, био-библиографията да помогне да се осветли и придобие по-голяма популярност оставеното историческо наследство на нашия съгражданин, каза Мариана Здравкова.  В научния архив на Регионален исторически музей се пазят 600 материала, ръкописи, бележки, допълни Пенка Николова, колега на Димитър Жлегов. Според нея тази био-библиография е „почит и уважение към един изключителен учен и човек, какъвто е Димитър Жлегов“. Лиляна Шулева също сподели спомени за своя колега. Екипът изказва благодарност към консултантите, авторите на материали, включени в изданието, както и за споделянето на лична информация за вуйчо им-на Ася и Дешка Маневи. Изказваме благодарност и на Регионален исторически музей – Пазарджик и на отдел „Държавен архив“ – за предоставената информация. Био-библиографията ще бъде публикувана в електронен вариант на сайта на РБ “Н.Фурнаджиев“ , а книжният вариант ще бъде подарен на всички читалищни библиотеки в област Пазарджик, на регионални и университетски библиотеки.

Leave a Reply