Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Обучителни практикуми за библиотекарите от читалищните библиотеки

Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“ организира и проведе 7 библиотечни практикума за читалищните библиотекари по общини. Обучението включва теми, като : „Нормативна основа в работата на читалищните библиотеки“, „Комплектуване на библиотечен фонд“, „ Поддържане на първична библиотечна документация“, „Вторичен подбор“, „Инвентаризация на библиотечен фонд“, „Библиотечна статистика“ и др. Лектор на обучението бе Мариана Савова, методист-библиотека. Обученията се проведоха в читалищата на общинските центрове Велинград, Белово, Септември, Батак, Лесичово, Стрелча и Брацигово.

Обученията се проведоха в рамките на проект „ Библиотеката – фактор в изграждането на функциониращо информационно общество“, финансиран от Министерство на културата.

Leave a Reply