Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Представител на РБ“Н.Фурнаджиев“ участва в международен проект ADELE

Библиотечният специалист от Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“-Пазарджик Кръстина Владимирова участва в седмичен семинар  в Дъблин, Ирландия по проект „ADELE“. Събитието се проведе от 9 до 16 октомври и в него взеха участие 24 библиотекари от Италия, България, Литва, Сърбия, Швеция, Австрия, Румъния, Гърция и Чешка република. Централата на събитието бе Агенцията за управление на местното правителство- LGMA. Кръстина Владимирова разказа, че участниците са имали възможност да наблюдават на живо уебинар на тема за ангажирането на младите хора в обществените библиотеки с нови технологии и за дейности за цифрова грамотност за младите хора. Участниците са се запознали с дейности и разработки в дигиталното обучение и корпоративните партньорства, посетили са Националната библиотека на Ирландия и културен център The Lexicon в Дън Лиъри. където са изгледали презентации на предлаганите цифрови услуги, цифрово оборудване и др.,  като в ирландските библиотеки се работи  активно с всички възрастови групи и на високо технологично ниво. В дискусиите по Adele бе обърнато внимание на създаването на дигитално съдържание, авторски права и лицензи, както и решаването на технически проблеми и идентифициране на пропуски в дигиталните компетенции. Участниците в проекта са посетили  библиотеките в Кралския колеж за хирурзи в Ирландия и Тринити колидж в Дъблин, Музея на литературата Moli. Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“-Пазарджик бе поканена да участва в международния проект от Фондация „Глобални библиотеки“.

Leave a Reply