Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РБ „Н.Фурнаджиев“ спечели проект пред Министерство на културата

 

Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“ спечели проект „Библиотеката-фактор в изграждането на функциониращо информационно общество“ пред Министерство на културата. Осигуреното финансиране е в размер на 9 999, 76 лв. и бе подписан договор между министерството и библиотеката.  На територията на област Пазарджик са регистрирани 105 читалищни библиотеки, които осигуряват библиотечно-информационно обслужване в 12 общини.

В рамките на проекта ще се организират 5 /пет/ обучения за 185 библиотекари от региона по различни теми.Обученията са фокусирани върху работещи практики, умения, инструменти и идеи, които дават възможност на библиотеките да се адаптират към предизвикателствата на променящата се информационна среда. Ще бъдат организирани и работни срещи за оказване на експертно-консултантска помощ в 7 общини за 62 читалищни библиотекари по предварително съгласувани теми от библиотечната теория и практика. По проекта е предвидена да бъде съставена и издадена био-библиография за видния преводач  Стоян Бакърджиев, по повод 95 години от рождението му, които се навършват на 9 март 2024 г.

Стоян Бакърджиев превежда поеми, лирика и драми в стихове от руски, украински, полски, румънски, грузински, немски, френски, испански и латиноамерикански автори. Той е един от учредителите на патриотичната организация “Родолюбец” – за връзки с бесарабските и таврийските българи. Почетен гражданин на Пазарджик (посмъртно, 1998). На името му е учредена Национална награда за художествен превод /2000 г./.

Био-библиографията ще бъде отпечатана в тираж от 200 броя. Изданието би представлявало интерес за учители, историци, литературоведи и др. изследователи на местната литература и история.

 

Leave a Reply