Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Рисуваме заедно: „Поетът с думи, аз-с боички“

В Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев” се проведе образователен урок „Поетът с думи, аз – с боички. Деца рисуват по стихове на автори от Пазарджишкия край”. Децата от вторите класове в  Начално училище „Отец Паисий“ бяха запознати с биографията и творчеството за деца на автори, свързани с Пазарджик – Константин Величков, Стоян Дринов, Никола Фурнаджиев, Цветанка Убинова, Таня Стоенчева и др. Представени им бяха техните книги, които са част от фонда на отдел „Краезнание“. Всяко дете си избра стихотворение от местен автор и получи задача да нарисува картина по него. Малките творци прочетоха пред останалите деца стихчето и представиха виждането си за писменото слово, но претворено с боички. На белите листове грейнаха цветя, пеперуди, морски и планински пейзажи. Учениците от 2-рите класове с ръководители Марияна Ешкенази, Гергана Комсийска и Благовеста Иванова се справиха блестящо с поставеното предизвикателство.

Децата бяха запознати с дейността на отдел „Читални“ и разгледаха богато илюстровани книги и енциклопедии от фонда.

Днес се състоя и втори урок с лектор Лъчезар Риков – директор на РБ „Н. Фурнаджиев“. Темата „Информационните носители и книгите в живота на хората“ беше представена пред 2-ри клас с ръководители Марияна Вишева и Гинка Атанасова. Децата с интерес гледаха представената презентация и се запознаха с експонатите в зала „Перото“.

Проведените мероприятия са част от инициативите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.

Leave a Reply