Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Спецификите на библиотечната статистика – на фокус в обучителен практикум

 

 

Въпреки високите градуси навън, днес 20 читалищни библиотекари от над 15 населени места в областта, взеха участие в библиотечния практикум на тема: „Библиотечна статистика. Водене на Дневник на библиотеката“.
Обучението с практическа насоченост се проведе със съдействието на гл. библиотекар на КО „Обслужване на читателите“ Елена Маргова, и бе инициатива, предвидена в Годишния план за квалификационна дейност на Регионалната библиотека.
Библиотечните специалисти се запознаха с особеностите на статистическата отчетност в библиотечната институция, видовете дневници; с регистрирането и анализирането на цифровите стойности по трите основни показатели – читатели, заети материали и посещения, както и подкритериите към тях; с регистрацията на ББЗ-прояви и културно-масови начинания; с възможностите на автоматизираната статистика към софтуерния продукт, модул „Обслужване“.
Всеки получи индивидуални практически задачи, документирайки читаемостта и книгозаемането за конкретни дни от предходните месеци в отдел „Заемна за възрастни“ на РБ.

Leave a Reply