Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

С образователен урок на Краеведски клуб „Стефан Захариев“ официално закрихме Литературни дни “Никола Фурнаджиев“

С образователен урок на Краеведски клуб „Стефан Захариев“ официално закрихме Литературни дни “Никола Фурнаджиев“, които се проведоха от 29 до 31 май т.г. в РБ „Н.Фурнаджиев“. Учениците от V-ти клас с ръководител г-жа Николова от Основно училище „Любен Каравелов“ посетиха библиотеката в Деня на отворените врати. В зала „Перото“ те бяха запознати с лекция на тема „Библиотеката и писателите“, поднесена от главния библиотекар в Комплексен отдел „СБИО и Краезнание“ Надежда Механджийска. Темата се оказа позната за децата и те взимаха активно участие и показаха знания за историята на Пазарджик и при обсъждането на живота и творчеството на писателите Стефан Захариев, Константин Величков, Никола Фурнаджиев. За показаните знания и ентусиазма, с които идват на занятията в библиотеката, учениците получиха като подарък от нас раничка, химикал и тефтер. В него те ще записват своите впечатления и придобитите знания от нашите срещи.

Leave a Reply