Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Урок по родолюбие на учениците от Краеведски клуб „Ст. Захариев“

Членовете на Краеведски клуб „Ст. Захариев“ изнесоха урок по родолюбие пред своите съученици от 6-ти клас на ОУ „Л. Каравелов“, посветен на 1 ноември – Деня на народните будители. Той се проведе в рамките на инициативата „Четенето – ключ към познанието“, обявена от Регионално управление на образованието – Пазарджик.

За целта учениците, водени от своята учителка по история г-жа Красимира Николова,  посетиха на 19 октомври отдел „Краезнание“ на Регионалната библиотека за набавяне на информация и изработване на стенни табла, посветени на пазарджишките будители. След допълнителна подготовка, включваща детайлно запознаване с живота и делото на видни личности от нашето Възраждане, децата отлично представиха наученото пред своите съученици, а с изработените табла направиха изложба в класната си стая.

Гости на патриотичния урок бяха директорът на ОУ „Л. Каравелов“ г-жа Василка Димова и Надежда Механджийска – главен библиотекар в РБ „Н. Фурнаджиев“, която е и един от ръководителите на Краеведския клуб.

Приветстваме всички дейности, насърчаващи четенето и придобиването на нови знания, и благодарим на учители и ученици за проявената инициативност!

Честит да е на всички наближаващият светъл празник – Денят на народните будители!

Leave a Reply