Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ученици от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ разгледаха библиотеката

В рамките на Литературните дни, посветени на 120 години от рождението на Никола Фурнаджиев, в Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“ гостуваха ученици от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ с ръководители г-жа Лилия Мерджова и г-жа Албена Узунова. Главният библиотекар на Комплексен отдел „Обслужване на читатели“ Елена Маргова-Стоева им разказа интересни исторически факти за създаването на библиотеката и за дейността на институцията. Тя запозна възпитаниците на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ с традиционните и електронни каталози и картотеки, как да си търсят и намират необходимата информация за допълнителна подготовка на уроците, как да ползват специализираната литература от фонда на библиотеката-речници, справочници, енциклопедии и др. Младите хора разгледаха отдел „Заемна за възрастни“, в който има богата родна и чуждестранна литература. Срещата с гимназистите премина в непринудена и забавна обстановка. Заставайки на мястото на библиотечните специалисти, те направиха самостоятелно читателски карти на своите съученици, проверяваха какво са взимали и какво дължат, а след това с интерес и задоволство откриваха по стелажите книгите, които Елена Маргова им беше подготвила за издирване.

 

 

Leave a Reply