Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ученици от клуб“ Перото“ в Гимназия „ Аксаков“ гостуваха в библиотеката

Ученици от клуб“ Перото“ към Профилирана гимназия „ Иван Сергеевич Аксаков“ в Пазарджик с ръководител Диляна Матакиева, преподавател по български език и литература, посетиха Регионална библиотека“ Н.Фурнаджиев“. В зала“ Перото“ в библиотеката главният библиотекар от Комплексен отдел“ Комплектуване и каталогизация“ Величка Петрова им представи на интерактивна система дейностите на културната институция, запозна ги с

начините за търсене в електронния каталог на библиотеката, както и с възможностите за ползване на пълнотекстови източници на информация, намиращи се в дигиталната  библиотека.

Гимназистите изслушаха с интерес презентацията и си обещаха и следващите им занимания на клуб“ Перото“ по свободно избираемия предмет“ Български език и литература“ да ги провеждат в едноименната зала в Регионална библиотека“ Н.Фурнаджиев“, в която са представени и бележитите писатели на Пазарджик, като Стефан Захариев, Константин Величков, Теодор Траянов, Стоян Бакърджиев и други.

Leave a Reply