Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Учители и библиотекари заедно за детското творчество и любознателност

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ е партньор по проект по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул “Библиотеките като образователна среда“ с Основно училище „Хр. Смирненски“ в Пазарджик. В рамките на проекта на 12 януари т.г. бе проведена работна среща под мотото “Учители и библиотекари заедно за детското творчество и любознателност“ с представители на библиотеката – директорът Лъчезар Риков и библиотечни специалисти, и представители на училището – директорът Галина Барова и координаторът на проекта Наталия Спасова.

На срещата бяха дискутирани множеството добри практики, които до момента двете институции са осъществявали и новите възможности за съвместно сътрудничество, които предвижда националната програма. Бяха уточнени дейностите и инициативите, които трябва да бъдат проведени. В залите на библиотеката ще бъдат изнесени 6 образователни урока с участието на лектори – библиотечни специалисти от всички отдели.

В мероприятията ще бъдат включени 243-ма ученици, като посещенията ще бъдат групови и съобразени с предписанията за противоепидемичните мерки.Предвидени са и множество уроци, които учители по различни учебни предмети ще провеждат в сградата на библиотеката, както и занимания по интереси. Учениците ще се включат в конкурс на тема „С книгата открих знанието“, организиран от училището, който ще приключи с изложба и награждаване на победителите в сградата на библиотеката.

Leave a Reply