Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 


Абонаменти периодични издания през 2021 г.

Вестници
Наименование: Получава се в:
24 часа Читалня “Хуманитарни науки”
Аз буки Читалня “Хуманитарни науки”
Всичко за семейството Читалня “Хуманитарни науки”
Дума Читалня “Хуманитарни науки”
Държавен вестник Читалня “Хуманитарни науки”
Знаме – Пазарджик Читалня “Краезнание”
Кураж Читалня “Хуманитарни науки”
Лечител Читалня “Точни и приложни науки”
Марица Читалня “Краезнание”
Минаха години Читалня “Хуманитарни науки”
Монитор Читалня “Хуманитарни науки”
Оборище Читалня “Краезнание”
Словото днес Читалня “Хуманитарни науки”
Тема: Спорт Читалня “Точни и приложни науки”
Тишина Читалня “Хуманитарни науки”
Трета възраст Читалня “Хуманитарни науки”
Труд Читалня “Хуманитарни науки”
Списания
Наименование: Получава се в:
Biograph Читалня “Хуманитарни науки”
Bravo BG Читалня “Детски отдел – филиал”
National Geographic Читалня “Точни и приложни науки”
National Geographic Kids Читалня “Детски отдел – филиал”
АКТИВ Счетоводна матрица Читалня “Точни и приложни науки”
Археология Читалня “Хуманитарни науки”
Архитектура Читалня “Изкуство”
ББИА онлайн “Библиотековедски отдел”
Библиотека “Библиотековедски отдел”
Български език и литература Читалня “Хуманитарни науки”
Български фолклор Читалня “Хуманитарни науки”
Българско музикознание Читалня “Изкуство”
Бърборино Читалня “Детски отдел”
Бърборино Читалня “Детски отдел – филиал”
Везни Читалня “Хуманитарни науки”
Гора Читалня “Точни и приложни науки”
Детска градина Читалня “Хуманитарни науки”
Ева Читалня “Хуманитарни науки”
Европа 2001 Читалня “Хуманитарни науки”
Екология 21 Читалня “Точни и приложни науки”
Жената днес Читалня “Хуманитарни науки”
Журнал за жената Читалня “Точни и приложни науки”
Замръзналото кралство Читалня “Детски отдел”
Замръзналото кралство Читалня “Детски отдел – филиал”
Зари Читалня “Хуманитарни науки”
Здраве от природата Читалня “Точни и приложни науки”
Здравен журнал Читалня “Точни и приложни науки”
Земеделие плюс Читалня “Точни и приложни науки”
Икономика Читалня “Хуманитарни науки”
Икономическа мисъл Читалня “Хуманитарни науки”
История Читалня “Хуманитарни науки”
Кино Читалня “Изкуство”
Клуб Криле Читалня “Точни и приложни науки”
Клуб Океан Читалня “Точни и приложни науки”
Клуб Оръжие Читалня “Точни и приложни науки”
Колите Читалня “Детски отдел”
Колите Читалня “Детски отдел – филиал”
Космос Читалня “Точни и приложни науки”
Кулинарен журнал Читалня “Точни и приложни науки”
Култура Читалня “Хуманитарни науки”
Къща и градина Читалня “Точни и приложни науки”
Лов и риболов Читалня “Точни и приложни науки”
Математика Читалня “Точни и приложни науки”
Математика Читалня “Детски отдел – филиал”
Математика и информатика Читалня “Точни и приложни науки”
Международни отношения Читалня “Хуманитарни науки”
Минало Читалня “Хуманитарни науки”
Музикални хоризонти Читалня “Изкуство”
Наш дом Читалня “Изкуство”
Общество и право Читалня “Хуманитарни науки”
Педагогика Читалня “Хуманитарни науки”
Пламък Читалня “Хуманитарни науки”
Проблеми на изкуството Читалня “Изкуство”
Психология – теория и практика Читалня “Хуманитарни науки”
Родопи Читалня “Хуманитарни науки”
Социологически проблеми Читалня “Хуманитарни науки”
Списание 8 Читалня “Хуманитарни науки”
Съвременник Читалня “Хуманитарни науки”
Философия Читалня “Хуманитарни науки”
Философски алтернативи Читалня “Хуманитарни науки”
Химия. Природните науки в образованието Читалня “Точни и приложни науки”