Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 


Абонаменти периодични издания през 2021 г.

Вестници
Наименование: Получава се в:
24 часа Читалня „Хуманитарни науки“
Аз буки Читалня „Хуманитарни науки“
Всичко за семейството Читалня „Хуманитарни науки“
Дума Читалня „Хуманитарни науки“
Държавен вестник Читалня „Хуманитарни науки“
Знаме – Пазарджик Читалня „Краезнание“
Кураж Читалня „Хуманитарни науки“
Лечител Читалня „Точни и приложни науки“
Марица Читалня „Краезнание“
Минаха години Читалня „Хуманитарни науки“
Монитор Читалня „Хуманитарни науки“
Оборище Читалня „Краезнание“
Словото днес Читалня „Хуманитарни науки“
Тема: Спорт Читалня „Точни и приложни науки“
Тишина Читалня „Хуманитарни науки“
Трета възраст Читалня „Хуманитарни науки“
Труд Читалня „Хуманитарни науки“
Списания
Наименование: Получава се в:
Biograph Читалня „Хуманитарни науки“
Bravo BG Читалня „Детски отдел – филиал“
National Geographic Читалня „Точни и приложни науки“
National Geographic Kids Читалня „Детски отдел – филиал“
АКТИВ Счетоводна матрица Читалня „Точни и приложни науки“
Археология Читалня „Хуманитарни науки“
Архитектура Читалня „Изкуство“
ББИА онлайн „Библиотековедски отдел“
Библиотека „Библиотековедски отдел“
Български език и литература Читалня „Хуманитарни науки“
Български фолклор Читалня „Хуманитарни науки“
Българско музикознание Читалня „Изкуство“
Бърборино Читалня „Детски отдел“
Бърборино Читалня „Детски отдел – филиал“
Везни Читалня „Хуманитарни науки“
Гора Читалня „Точни и приложни науки“
Детска градина Читалня „Хуманитарни науки“
Ева Читалня „Хуманитарни науки“
Европа 2001 Читалня „Хуманитарни науки“
Екология 21 Читалня „Точни и приложни науки“
Жената днес Читалня „Хуманитарни науки“
Журнал за жената Читалня „Точни и приложни науки“
Замръзналото кралство Читалня „Детски отдел“
Замръзналото кралство Читалня „Детски отдел – филиал“
Зари Читалня „Хуманитарни науки“
Здраве от природата Читалня „Точни и приложни науки“
Здравен журнал Читалня „Точни и приложни науки“
Земеделие плюс Читалня „Точни и приложни науки“
Икономика Читалня „Хуманитарни науки“
Икономическа мисъл Читалня „Хуманитарни науки“
История Читалня „Хуманитарни науки“
Кино Читалня „Изкуство“
Клуб Криле Читалня „Точни и приложни науки“
Клуб Океан Читалня „Точни и приложни науки“
Клуб Оръжие Читалня „Точни и приложни науки“
Колите Читалня „Детски отдел“
Колите Читалня „Детски отдел – филиал“
Космос Читалня „Точни и приложни науки“
Кулинарен журнал Читалня „Точни и приложни науки“
Култура Читалня „Хуманитарни науки“
Къща и градина Читалня „Точни и приложни науки“
Лов и риболов Читалня „Точни и приложни науки“
Математика Читалня „Точни и приложни науки“
Математика Читалня „Детски отдел – филиал“
Математика и информатика Читалня „Точни и приложни науки“
Международни отношения Читалня „Хуманитарни науки“
Минало Читалня „Хуманитарни науки“
Музикални хоризонти Читалня „Изкуство“
Наш дом Читалня „Изкуство“
Общество и право Читалня „Хуманитарни науки“
Педагогика Читалня „Хуманитарни науки“
Пламък Читалня „Хуманитарни науки“
Проблеми на изкуството Читалня „Изкуство“
Психология – теория и практика Читалня „Хуманитарни науки“
Родопи Читалня „Хуманитарни науки“
Социологически проблеми Читалня „Хуманитарни науки“
Списание 8 Читалня „Хуманитарни науки“
Съвременник Читалня „Хуманитарни науки“
Философия Читалня „Хуманитарни науки“
Философски алтернативи Читалня „Хуманитарни науки“
Химия. Природните науки в образованието Читалня „Точни и приложни науки“