Skip to content Skip to footer

Информация за контакт с екипа ни

Длъжност Имена Телефон и имейл
Директор Лъчезар Риков 034/45-61-62
libnf@abv.bg

Отдел “МТД”

Длъжност Имена Телефон и имейл
Счетоводител Зорница Минчева 034/45 50 49/в.231/ 0885059993
Домакин Стоянка Тодорова 0885062252

Отдел “Връзки с обществеността”

Длъжност Имена Телефон и имейл
Връзки с обществеността Диана Варникова-Милчева 0878845352
Методичен отдел Мариана Савова 0882595620

Комплексен отдел “Комплектуване и каталогизация”

Длъжност Имена Телефон и имейл
 Главен библиотекар Величка Петрова

034/456233;

034/455049 в.220;

komplektuvane@abv.bg

Комплектуване, обработка, каталогизация и дигитализация Радка Стоева
Сирма Павлова
Соня Гъркова

Комплексен отдел “Обслужване на читатели”

Длъжност Имена Телефон и имейл
Главен библиотекар Елена Маргова-Стоева

034/456233;

034/455049 в.241

0882594899

zaemane@abv.bg

Заемна за възрастни Мария Николова
Стоянка Юрукова
Марияна Пунчева
Карамфилка Фиткарова
Читалня “Хуманитарни науки”

 

 

 

Читалня “Точни и приложни науки”

 

Теменужка Пачева-ръководител отдел

Марин Иванов

034/456233;

034/455049 в.227

Александра Чолакова

Милен Спасов

Детски отдел Теодора Димитрова –Ташкова -ръководител отдел

034/456233;

034/455049 в.222

Христина Шопова kindernf@abv.bg
Даниела Добрева
Детски отдел – филиал Цветина Кайкиева 034/44 5986
Елена Рикова filial_furnadjiev@abv.bg
Антония Тричкова

Комплексен отдел “СБИО и Краезнание”

Длъжност Имена Телефон и имейл
Главен библиотекар Надежда Механджийска

034/456233;

034/455049 в.224

spravochennf@abv.bg;

034/455049 в.232

kraeznanienf@abv.bg

Справочен отдел Мариана Здравкова
Краезнание Ася Иванова

Комплексен отдел “Изкуство”

Длъжност Имена Телефон и имейл
Главен библиотекар Стефка Преждарова 034/456233;

034/455049 в.234

Заемна “Изкуство” Спаска Тренина izk_bibl@abv.bg
Читалня “Изкуство” Виолета Георгиева

Регионална библиотека ”Никола Фурнаджиев” Пазарджик

– 6 десетилетия средище на духовност и информационно общуване