Skip to content Skip to footer

За нас

История

Библиотека “Н. Фурнаджиев” има дългогодишна история. Гради настоящето си развитие и чертае насоките на бъдещето, стъпвайки здраво на традициите.
Първата година, отбелязана в летописната книга на библиотеката, е 1871 г. Тогава Стефан Захариев предава на настоятелството на читалище “Виделина” книги, глобуси и карти, които той в продължение на 12 г. “съхранява и умножава” като библиотекар в “Училищната книжарница”. Така се слага началото на първата организирана библиотека в града, чийто пряк наследник се явява днешната.
Дарения от родолюбиви българи, като В. Априлов, Захарий Княжески, Петър Берон, спомагат за бързото разрастване на книжните фондове. До Освобождението те наброяват повече от 1000 тома.
През 1894 г. е изработен Правилник на библиотеката, а през 1921 г. читалищното настоятелство въвежда “азбучни картонни каталози”.
През 1935 г. се образува детска библиотека, която започва да обслужва с 400 книги.
В развитието на читалищната библиотека принос имат едни от най-будните  културни и просветни дейци  на Пазарджик – Стефан Захариев, Константин Величков, Богдан Величков, Люба Войводова, Иван Сестримски.
През 1959 г. библиотеката е обявена за окръжна.
От 1983 г. носи името на родения в Пазарджик поет Никола Фурнаджиев.
Първата копка за нова сграда през 1983 г. обнадеждава обществеността на  града, че ще бъде построен нов, модерен храм на книгата и духовността. Но двадесет и една години по-късно недостроената по финансови причини сграда се продава за други цели и библиотеката остава да функционира в бившия Пионерски дом, в който се нанася още през 1990 г.

Адрес

Събития

Заповядайте при нас!

Дейност

Съвременният облик на библиотеката я очертава като значима институция с образователни, културни и информационни функции. Тя е център за методическа и краеведска дейност за общината и региона. Има архивни функции по отношение на литературата за края.
В синхрон с изискванията на новото информационно общество библиотеката вече излиза от традиционната ниша и съчетава присъщите си дейности с тези на модерния тип библиотека.
Основните библиотечни процеси са автоматизирани. Изградена е локална мрежа с достъп до Интернет. Обособени са компютърни читателски станции.
Огромен е масивът от създаваните бази данни, сред които от особена важност са електронните каталози на книжните и некнижни носители на информация.
Библиотечният фонд надхвърля 282000 единици, като ежегодно се попълва с около 4000 нови документи– книги, периодични заглавия, аудио и видео носители, CD-ROM, оригинални произведения на изкуството. Новопостъпващите библиотечни материали основно се закупуват, но не малък дял съставляват и даренията – от частни лица, читатели, фондации, издателства.
Библиотечно-информационното обслужване е диференцирано- за деца и възрастни. Специално внимание се отделя на читателите с увреждания. С тях библиотеката работи по програма , която визира конкретни дейности- комплектуване на документи с подходящо съдържание, обособяване на специални фондове, посещения по домовете, ангажираност в различни изяви, достъп до Интернет и др.
На година библиотеката регистрира 8500 читатели, 92000 посещения и над 180000 заети единици. Тези показатели, съотнесени с общия библиотечен фонд и с цифрата на жителите на града, определят една добра обръщаемост и ползваемост на библиотечните материали.
Важни направления в работата на библиотеката са : справочно-библиографските и информационни начинания, осигуряването на междубиблиотечно заемане, оказването на методическа помощ на библиотеките в общината и региона, провеждането на културни инициативи и програми.
Библиотеката разработва и успешно реализира проекти, които осигуряват допълнителни финансови средства за развиването на дейности и услуги.
Библиотека “ Н. Фурнаджиев” е колективен член на “Българска библиотечно-информационна асоциация”.

Фондове

Фондът на библиотеката е обособен по видове издания. Комплектува се чрез покупка и дарения. Надхвърля 282 000 тома.
Годишно нараства с около 4000 нови постъпления.
Универсален по съдържание, той се ползва от широк кръг читатели- от учащи се до специалисти. Всеки библиотечен документ, с изключение на презентните екземпляри, на изданията в читалните и на старопечатните, редки и ценни издания, се заема за дома.

Фонд от книги –  обемът му е около 260 000 тома.  Разпределен е в хранилище и на свободен достъп.
Колекция“Старопечатни, редки и ценни издания” – съдържа 650 заглавия. Част от тях са издадени в периода до Освобождението и обхващат характерните за епохата на Възраждането културно-просветни и религиозни издания. Във фонда от старопечатни, редки и ценни издания се съхраняват и издания на старотурски, старогръцки, първи издания на класици в литературата ни, също и книги с висока издателска стойност и ярко изкуствоведческо оформление.
Библиотековедски фонд – наброява около 650 т. книжни единици от областта на библиотекознанието и библиографията.
Фонд “Иван Сестримски” – съдържа 710 книги с автографи, подарени от литературния критик.
Фонд “Краезнание” – обхваща над 1220 различни по съдържание и вид  издания за Пазарджишкия край, също и творби на местни автори.
Освен книги, фондът включва и афиши, картички, плакати, CD-носители.
Справочен фонд – представя над 3600 солидни и стойностни енциклопедии и речници, CD-ROM издания, както на български, така и на чужди езици.
Фонд “Графически издания” – обхваща 3300 художествени албуми
и листова графика от различните области на знанието.
Фонд “Картографски издания” – включва около 130 физико-
географски карти на отделни страни и глобуси.
Фонд “Периодични издания” – включва 8260 тома издания-
вестници, списания, периодични сборници, единични листове.
Фонд “Нотни издания” – обем 2860 тома музикални произведения за
отделни инструменти, партитури, школи и солфежи.
Фонд “Оригинални произведения на изкуството “ – представя 59 оригинални картини и пластики на местни художници.
Фонд “Репродукции” – съдържа 590 репродукции на картини, които могат да се заемат за дома.
Фонд “Грамофонни плочи” – представен е от 5500 плочи със записи на музикални и художествени произведения.
Фонд “ Аудиокасети” – наброява 1300 единици – записи на музикални и художествени произведения. Част от този фонд съставлява сбирката от “говорещи книги”, предназначена за лица с увредено зрение.
Фонд “Компактдискове” – обособяването му започна през 2000 г. Обхваща 1420 компактдиска с разностранно съдържание.
Фонд DVD– включва  над 50 диска с музикални изпълнения, игрални филми и др.
Фонд ”Визуални материали” – включва 550 диапозитиви и диафилми.
Фонд “Аудио-визуални материали” – представен е от аудио-визуални комплекти и видеокасети. Количеството им наброява 200 единици.
Фонд “Детски игри”  – включва традиционни и електронни игри, които се комплектуват за малките читатели на библиотеката.

Subscribe to Our Newsletter

Update Me on the Latest News & Events

Subscribe to Our Newsletter

Update Me on the Latest News & Events

Explore Our Services

Разходка из библиотеката

Информация за посетители

Scientia library offers various features and pleasant benefits for all the readers. Learn more about how effectively you can use them to your best advantage and visit us for a tour.

Donec vestibulum consectetur facilisis. Nulla luctus posuere quis, consequat turpis sollicitudin vel. Vivamus porta imperdiet ante no posuere. Sed pharetra erat et fringilla tristique. Donec ullamcorper volutpat ex et egestas nec purus lacus.

Donec vestibulum consectetur facilisis. Nulla luctus posuere quis, consequat turpis sollicitudin vel. Vivamus porta imperdiet ante no posuere. Sed pharetra erat et fringilla tristique. Donec ullamcorper volutpat ex et egestas nec purus lacus.

Donec vestibulum consectetur facilisis. Nulla luctus posuere quis, consequat turpis sollicitudin vel. Vivamus porta imperdiet ante no posuere. Sed pharetra erat et fringilla tristique. Donec ullamcorper volutpat ex et egestas nec purus lacus.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Donec vestibulum consectetur facilisis. Nulla luctus posuere quis, consequat turpis sollicitudin vel. Vivamus porta imperdiet ante no posuere. Sed pharetra erat et fringilla tristique. Donec ullamcorper volutpat ex et egestas nec purus lacus.

Donec vestibulum consectetur facilisis. Nulla luctus posuere quis, consequat turpis sollicitudin vel. Vivamus porta imperdiet ante no posuere. Sed pharetra erat et fringilla tristique. Donec ullamcorper volutpat ex et egestas nec purus lacus.

Donec vestibulum consectetur facilisis. Nulla luctus posuere quis, consequat turpis sollicitudin vel. Vivamus porta imperdiet ante no posuere. Sed pharetra erat et fringilla tristique. Donec ullamcorper volutpat ex et egestas nec purus lacus.

Fast Facts

0
Books
0
Registered Users
0
Audiovisual Materials
0
Support Staff