Skip to content Skip to footer

Услуги

Тарифи на библиотечно-информационните
продукти и услуги, предоставяни от РБ „ Никола Фурнаджиев” - Пазарджик

в сила от 22.07.2020 г.

 І.  Библиотечни и технически услуги
  1. Подмяна на изгубена читателска карта – 1,00 лв.
  2. Обезщетение за невърнати в срок библиотечни документи

2.1.   Закъснение :

– от 1 до 3 месеца                                     –        1,00 лв.

– от 4 до 6 месеца                                               2,00 лв.

– от 7 месеца до 1 година                                4,00 лв.

2.2. За просрочен библиотечен документ, зает до 2005 г.включително, се заплаща обезщетение от 1.00 лв. на документ.

2.3. За просрочен библиотечен документ, зает от 2006 г. насам, се заплаща  обезщетение  от 1.00 лв. на документ за всяка година  към момента на връщане (Например: 3бр. просрочени документа за 4 години, съответно  3 лв.х 4 = 12.00лв.)

Всяка събота от месеца читателите могат да връщат просрочени библиотечни документи без да заплащат обезщетение.

3. Услуги в отдел „Изкуство”:

3.1. Заемане на нетрадиционни носители на информация:

* CD   –  обезщетение при просрочване след 15- я ден        – 0,50 лв.  на ден

Всяка събота от месеца читателите могат да връщат просрочени – нетрадиционни  носители на информация без да заплащат обезщетение.
 ІI.  Информационни продукти и услуги

1. Утвърдените тарифи важат за всички организации и частни лица, които се предоставят инф. Продукти и услуги /ИПУ/.

2. По преценка на директора на библиотеката ИПУ  могат да се предоставят безплатно в случаи, когато:

А. Тяхното използване ще доведе до създаването на материал със значителен принос за Пазарджишка община.

Б. При обслужване  на  Областна администрация, общинските съветници и служители във връзка с изпълнение на преките им служебни задължения.

3. Утвърдените тарифи се завишават с 25% при изпълнение на бързи информационни услуги. Обикновените информационни услуги се извършват в рамките на 20 дни, бързите за половината от времето на обикновените.

4. Изпълнението на бързи информационни услуги става в случаите, когато писмото-заявка на потребителя изрично се споменава изискването „бърза услуга” и се посочва точната дата на изпълнението й.

5. В случаите, когато са извършено библиографски издирвания по заявка на потребителя, но не са намерени конкретни материали по темата, се изчислява стойността само върху прегледаните източници, като посочването им е задължително.

6. При извършване на информационна услуга със съизпълнител, потребителят заплаща по ценоразпис, предварително уговорен от двете страни – изпълнители на услугата.

7. ИПУ се предоставят на потребителя в един екземпляр на принтер.

8. Потребителят задължително се уведомява за ретроспективно прегледаните годишнини, също и за информационните източници, които са ползвани.

9. За един информационен източник се счита:

– годишно течение на списания и вестници;

– книги и продължаващи издания /научни трудове, годишни указатели, годишници и други/;

– всяка серия и година от информационните бюлетини;

– всеки библиографски указател, издателски каталог, фирмен справочник.

10. При изработена писмена библиографска справка, следващ потребител заплаща 50 % от цената.

Писмени библиографски справки

Основна цена

– Намерени от 0 до 20 заглавия                                                    –  5.00 лв.

– намерени от 21 до 50 заглавия                                                   – 10.00 лв.

– намерени от 50 до 100 заглавия                                                 – 20.00 лв.

– над 100 заглавия                                                                              – 20.00 лв.

+    0.20 лв. за всяко следващо заглавие.

– за принтиране на страница                                                          – 0.20 лв.

– за писмена краеведска справка                                                – по договаряне

Копирни услуги  

Черно – бял принтер –   А4 –                                                          – 0.10 лв.

 – А3 –                                                          –  0.20 лв.

Цветен  принтер                                                                                –  1.00 лв.

Сканиране                   – А4 и А3                                                       –  0.50 лв.    

Интернет достъп

Достъпът до Интернет е безплатен.

Всеки читател има възможност да ползва услугата за не повече от  1 час, а в ДО – филиал  –  половин час на ден.

 

– Копирни услуги  – предоставят се от  Община Пазарджик със собствена тарифа

– А4  –      0,10 лв.

– А3  –     0,20 лв.

 ІII.  Междубиблиотечно заемане

Пощенските разходи за получаване и връщане на библиотечни документи се поемат от читателя.

Международното библиотечно заемане е по ценоразпис на НБКМ-София.

юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Subscribe to Our Newsletter

Update Me on the Latest News & Events