Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Библиотекари от читалищата в област Пазарджик се обучават за опазване на библиотечните фондове

45 библиотечни специалисти от област Пазарджик участват в двудневен обучителен семинар на тема“ Екологични подходи при опазване и съхранение на библиотечни фондове“. Обучител е д-р инж. Искра Цветанска. В програмата, която е с практико-приложен характер, са включени теми за мониторинга на хранилища и диагностика на библиотечните колекции, екологични процедури-дезинфекция, обезпрашаване и механично почистване, превантивна и прогнозна консервация, методи на малка реставрация с екологични материали, както и управление на риска от бедствия-защита и възстановяване на библиотечни колекции при наводнения и пожари. Обучителният семинар се провежда на 24 и 25 юни в Кюстендил.