Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Величка Петрова е „Библиотекар на 2019 г.“ на Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“-Пазарджик

Главният библиотекар на Комплексен отдел“ Комплектуване и каталогизация“ в Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“ Величка Петрова стана „Библиотекар на 2019 г.“ в библиотеката в Пазарджик. Тя получи високото признание за постигнатите резултати през изминалата година- в библиотеката бе обновен фондът по проект, спечелен пред Министерство на културата на стойност 25 000 лв. А в момента се подготвя и нов проект по програмата за 2020 г. „Българските библиотеки-съвременни центрове на четене и информираност“.

От името на колектива на РБ “Н.Фурнаджиев“ директорът Лъчезар Риков връчи на г-жа Петрова грамота и графика с изображение на сградата на библиотеката.