Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В знак на почит към делото на Васил Левски

В деня на всенародно преклонение пред личността и делото на Васил Левски учениците от 3 клас на Начално училище „Н. Фурнаджиев“ посетиха отдел „Краезнание“ на Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“. С възпитаниците на г-жа Мария Гюдурова и г-жа Ана Грънчарова проведохме беседа, посветена на Апостола на свободата. Децата знаят кой е Васил Левски и какъв е неговият подвиг, с какво е допринесъл за свободата на България. Днес те научиха как е основал Революционен комитет в нашия град, кои са най-верните негови сподвижници – Никола Ръжанков, Михо Стефанов, Георги Консулов, Рашко Хаджиилиев, Стоян Ангелов и др., къде е отсядал при пребиваванията си в града и околността. Научиха как на 1 декември 1872 г. от град Пазарджик той – Апостолът, придружен от Никола Ръжанков, тръгва на път към своето безсмъртие. Нашата среща продължи с практическа задача за изработване на малка книжка, посветена на Апостола, в която всяко дете се включи.

Сигурни сме, че в чистите детски сърца никога няма да увехне любовта към България и нейните велики личности. А в дни като днешния – да сведем глава в знак на почит към тяхното делото!

Leave a Reply