Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Отечественият съюз“ дари книги на Регионална библиотека“ Н. Фурнаджиев“

Дарение от ценни книги за фонда на Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“ направи председателят на „Отечествения съюз“ Симеон Симеонов. Сред заглавията са „История на Отечествения съюз“, „Истината за царските имоти“ „ сборник с материали „Срещи с историята“, „ Гробът на Васил Левски“-сборник с документи, „ България-средище на толерантността“, издание на Българска академия на науката, „Модернизацията на Нова България и цар Фердинанд I“, Руска литературна класика-очерци, етюди и портрети на руските класици, „ Държавност, приемственост, традиция“ и други.