Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РБ “Н.Фурнаджиев“ спечели проект пред Национален фонд“Култура“

Регионална библиотека „ Н.Фурнаджиев“-гр.Пазарджик спечели проект пред Национален фонд“Култура“-програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти, 2022 г.- за

въвеждане на RFID-система за защита на библиотечния фонд. Стойността на одобрената сума за финансиране е 45 524,16 лв. С отпуснатите средства ще бъде монтирана входна контролна система за контрол на достъпа и изнасянето на литература, както и работна станция за обработка, с помощта на която ще се прави запис, презапис и изтриване на информация и ще се използва за раздаване и връщане на книги. Ще бъде поставена и работна станция за самообслужване на читателите, чрез която те ще могат да заемат и връщат книги. Върху книгите ще бъдат поставени тагове, ще се монтира и система за инвентаризация, както и софтуер за обвързване на RFID оборудване с модулите за защита и обработка на библиотечния фонд. Оборудването ще бъде доставено и монтирано от софийската фирма „ PC-TM“ ООД.  Във фонда си РБ“ Н.Фурнаджиев“ съхранява над 290 000 библиотечни документа, сред които колекция „ Старопечатни, редки и ценни издания“ от 228 тома  старопечатни книги и 394 редки и ценни издания, уникален краеведски фонд със значителна културна стойност. В отдел „ Изкуство“ на разположение на читателите са над 10 000 броя CD, DVD, ABK и 138 оригинални произведения на изкуството.

 

Leave a Reply