Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РБ“ Н.Фурнаджиев“ ще издаде био-библиография на видния историк и краевед Димитър Жлегов

 

По нов проект библиотечни специалисти ще се обучават в 5 семинара

 

 

Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“-Пазарджик спечели проект пред Министерство на културата-програма „ Регионални дейности“, по който са предвидени 5 обучения за 148 библиотечни специалисти с участие на ББИА и библиотеката, както и изработване и публикуване на био-библиография на видния историк и краевед Димитър Жлегов. Издаването на био-библиографията е по повод 90 години от рождението му, които се навършват на 6 септември 2023 г. В био-библиографията ще бъдат включени статии, непубликувани досега.

Жлегов е един от съвременните възрожденци, дал много за културата и съхраняването на миналото на Пазарджишкия край. Според негови колеги Димитър Жлегов е най-вещият познавач на просветното дело в Пазарджишко.  Изданието би представлявало интерес за учители, историци, краеведи и др. изследователи на местната история. Традиционно РБ“ Н.Фурнаджиев“ в дейността си ежегодно издава библиографии, посветени на бележити личности и събития, което е предпоставка за внедряване на нов модул “Библиографии“. С набавянето на модул“ Библиографии“  библиотеката цели надграждането на единната информационна система в непрекъснатия процес на въвеждане на иновативни технологии по поддържане, архивиране и съхранение. Модулът е най-новата разработка от програмния продукт “Автоматизирана Библиотека УЕБ” (АБ УЕБ), който облекчава работата на библиотекарите и подобрява информационното обслужване. Той дава възможност над всяка библиография да се работи поотделно, да се настройват  полета, класификатори и справки според необходимостта. Има възможност за зареждане на записи от електронния каталог на библиотеката или от електронните бази на НБКМ (серии и ретроконверсия). Програмата извежда библиографията не само като справка, а и с предпечатната подготовка на основното тяло и показалците. Това са само част от предимствата на модула. Планираните обучения-семинари са на следните теми: „Библиотеките и поколението „Z“, „Библиотерапия“, „Организация и управление на колекциите. Каталогизиране. УДК-методика на класифициране“,„Инвестиции в библиотеката – път към устойчиво развитие“ и „Библиотечни програми. Добри практики на съвременните библиотеки“. Основната цел на проекта е повишаване информационната осигуреност на местната общност, повишаване на професионалната компетентност на библиотечните специалисти, както и въвеждането на иновативни технологии по поддържане, архивиране и и съхранение на единната информационна система за област Пазарджик и за дигиталните колекции, съдържащи се в „Дигитална библиотека Пазарджик“.

С набавянето на модул“ Библиографии“  библиотеката цели надграждането на единната информационна система в непрекъснатия процес на въвеждане на иновативни технологии по поддържане, архивиране и съхранение.

 

 

Leave a Reply