Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Регионална библиотека получи субсидия от Национален фонд „Култура“като помощ за плащане на електроенергия

Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“ в гр.Пазарджик получи сума в размер на 10 678 лв.,представляваща целево финансово подпомагане по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“. Подпомагането е от бюджета на Национален фонд „ Култура“, а с  парите ще бъдат разплатени разходите за изконсумирана електроенергия за 6 месеца от РБ“Н.Фурнаджиев“ и Филиала на Детски отдел на библиотеката на ул.“ Цар Самуил“ в града.

Leave a Reply