Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Регионална библиотека спечели проекти- за ново оборудване, за издаване на библиография и нов сървър и за нови книги

Регионална библиотека“ Никола Фурнаджиев“ в гр.Пазарджик спечели проект пред Агенцията за хора с увреждания за ново оборудване на едно работно място в културната институция. Проектът е на стойност 5 574 лв., а това е четвърти проект, по който библиотеката работи от 2014 г. досега с АХУ. Пред Министерство на културата е спечелен  проект за 4 402 лв. за въвеждане на иновативни технологии по поддържане, архивиране и съхранение на единната информационна система за област Пазарджик  и за дигиталните колекции, съдържащи се в  „Дигитална библиотека Пазарджик“. Осигурен е достъп до външни сървъри, на които ще се съхранява информацията, периодично ще се архивира и прехвърля  на сървъри. Това дава възможност да се възстановяват базите данни при срив или при заразяване с криптовируси. По същия проект бе изготвена и издадена библиография “Олимпийските медалисти на Пазарджик“ по повод обявяването на Пазарджик за Европейска столица на спорта през 2020 г. И през 2021 г. Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик кандидатства и успешно защити пред Министерство на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2021 г. Общата стойност на Проекта възлиза на 15 499,99 лв. Закупените заглавия на книги са от областите: художествена литература; художествена литература за деца; хуманитаристика (публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.); справочна и друга научна литература. Всички заглавия от гореизброените области са съобразени с предварително  установените информационни нужди от страна на потребителите на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик.

 

Leave a Reply