Skip to content Skip to footer

Директор

Лъчезар Василев Риков

  • Магистър по библиотековедение и библиография
  • Магистър по икономика
  • Квалификации в областта “Управление на проекти

Работно време : 

От понеделник до петък
8:30 – 12:30
13:00 – 17:00 ч.

Тел./ факс: 034 456162