Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Директор

Отдел „Комплектуване и каталогизация на библиотечни документи“

Отдел „Заемна за възрастни“

Читалня „Хуманитарни науки“

Читалня „Точни и приложни науки“

Отдел „Изкуство“

Детски отдел

Детски отдел – филиал

Отдел „Стравочно-библиографско и информационно обслужване“

Отдел „Краезнание“

Отдел „Координация, организация и връзки с обществеността“

Отдел „Материално-технически дейности“