Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Директор

Отдел “Комплектуване и каталогизация на библиотечни документи”

Отдел “Заемна за възрастни”

Читалня “Хуманитарни науки”

Читалня “Точни и приложни науки”

Отдел “Изкуство”

Детски отдел

Детски отдел – филиал

Отдел “Стравочно-библиографско и информационно обслужване”

Отдел “Краезнание”

Отдел “Координация, организация и връзки с обществеността”

Отдел “Материално-технически дейности”